Διοικητικό Συμβούλιο

Οι επικεφαλής
Βαγγέλης Σκανδάλης - Πρόεδρος

Βαγγέλης Σκανδάλης

Πρόεδρος
Κων/νος Πασσαδέλλης - Αντιπρόεδρος

Κων/νος Πασσαδέλλης

Αντιπρόεδρος
Στελλίνα Πότση - Γραμματέας

Στελλίνα Πότση

Γραμματέας
Νεκτάριος Σπήλιος - Ταμίας

Νεκτάριος Σπήλιος

Ταμίας
Δημήτρης Κάβουρας - Αναπληρωματικός Ταμίας

Δημήτρης Κάβουρας

Αναπληρωματικός Ταμίας
Ηλίας Γκαβαρδίνας - Μέλος

Ηλίας Γκαβαρδίνας

Μέλος
Λουκία Παπαϊωάννου - Μέλος

Λουκία Παπαϊωάννου

Μέλος